dlaczego miod sie nie krystalizuje

dlaczego miod sie nie krystalizuje Zasadniczo, w przekazywaniu informacji, jeśli powiesz, królowa i król zmarł zmarł, jesteś recytując fakty i nie ma nic o tym niezapomnianym. Jednakże, jeśli powiesz, że królowa i król zmarł zmarł z bólem serca, włączeniu takie fakty w pamiętnym historii.

Symphony - zdolność do scalania danych i faktów i wykrywania podstawowych trendów i harmonię. Synteza, a nie analiza, łącząc elementy w całość o aresztowanie nowego będzie kluczowym iloraz dla pracownika Conceptual Age.

Empatia - zdolność do stania w butach innej osoby będzie odróżnić tych, którzy żerują. Zdolność do tworzenia relacji z powodzeniem i wyrażać empatię w pracy, takich jak pielęgniarstwo będą wysoko cenione.

Play - Wysoka wartość kładzie się na grę w koncepcyjnym wieku. On daje fascynujące statystyki dotyczące branży gier oraz jego wpływu na grę.

Znaczenie - dążenie człowieka do duchowości i sensu życia przyjdzie zagrać w pracy ludzi. Wraz ze wzrostem liczebności, coraz więcej ludzie są wolni do angażowania się w duchowych poszukiwaniach.

Ja osobiście uważam tę książkę bardzo wyzwalające. Miałem problemy w moim przejściu od pełnomocnictwa do trenera i byłem zajęty, zastanawiając się, co inni będą myśleć o mojej decyzji. Zdałem sobie sprawę, że byłem zaniepokojony wszystkich lewych brainers że wiedziałem, których to dotyczy, że nie rozumieją mój wybór. Czytając tę ??książkę potwierdził mi, że to, co miał na myśli, jak miękkie umiejętności są naprawdę silne predyspozycje że miałem opracowane i chciał przełożyć się na swojej praktyce trenerskiej.

Książka dała mi narzędzi do wykorzystania jako trener i zwiększone moją dumę w moim wyborze kariery.

Wielka Księga!

Czy wiesz, że masz Genius Wewnętrzna, że ??jest niesamowity i chce być budzony? Jak wykorzystać Twój geniusz Wewnętrznej, staniesz się bardziej wydajne i nie do powstrzymania, jak żyć celowe, namiętny i satysfakcjonującego życia.Odkrywanie i badanie Twój geniusz wewnętrzny jest kluczem do prawdziwej zmiany w swoim życiu.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Genius Wewnętrzna może pomóc w tworzeniu cudów w swoim życiu, rozwijać głębokie poczucie satysfakcji i pomóc zdobyć panowanie nad energią przyciągania zapisywać się [http://www.AuthenticChangeCoach.com/hello] gdzie otrzyma bezpłatne natychmiastowy dostęp do Wewnętrznej Starter Kit Genius.

Do swojej wielkości,

Iyabo Asani, JD

- autor artykułu